Opvoeding

Een stukje geschiedenis

Oorspronkelijk komt het ras uit Engeland en Schotland, maar er zitten ook lijnen van de Pyrenese Berghond in. Qua vacht zou dat goed kunnen.

Deze theorie over de oorsprong van de Golden Retriever werd ondersteund door Colonel the Hon. W. le Poer Trench van de St. Hubert-kennel. Hij was in het bezit van één of twee van deze honden, die volgens hem van zuiver Russische afstamming waren. Foto’s van zijn honden tonen een soort bleke, reekleurige Pyrenese Berghond, die groot en krachtig was en een overvloedige vacht bezat.

De geschiedenis over de herkomst van de eerste honden van Lord Tweedmouth werd door de nodige kynologische auteurs zo smeuïg mogelijk beschreven. Er is bijvoorbeeld een verhaal waarin staat dat Sir Dudley Marjoribanks in de Engelse badplaats Brighton een voorstelling bijwoonde van een reizend circus. Daar trad ook een groep goed getrainde Russische jacht- of herdershonden op. Sir Dudley was zo onder de indruk van de schranderheid en het fraaie uiterlijk van deze honden, dat hij besloot er een paar te kopen. De trainer was niet bereid een paar honden te verkopen, omdat daardoor zijn act niet meer mogelijk zou zijn. Daarop bood Sir Dudley hem aan de hele groep te kopen. De honden gingen met hem mee naar zijn landgoed. De nieuwe eigenaar ging met deze dieren fokken en legde zo de grondslag voor de Golden Retriever. De opvoeding was goed te doen dank zij rust en regelmaat.