Liefdevol

Een stukje geschiedenis

In de Lage Landen heeft de Golden Retriever de laatste jaren als huishond maar ook als jachthond in het veld sterk aan populariteit gewonnen.

Als men bedenkt hoe populair de Golden Retriever tegenwoordig is in Nederland en België, valt het op dat vóór 1956 vrijwel niemand hier wist wat voor hond de Golden Retriever was. Weliswaar hadden enkele jagers uit de duingebieden al in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog Golden Retrievers uit Engeland gehaald. Die kwamen echter nooit op tentoonstellingen en werden alleen in het jachtveld gezien en gewaardeerd.

Jonkheer Quarles van Ufford en de heer J. Wilson importeerden in 1923 twee Golden Retrievers uit de Noranby-kennel. Deze honden voldeden prima in het jachtveld. Er werden met deze importhonden zelfs enkele nesten gefokt. De nakomelingen waren eveneens bestemd voor de jacht. In 1935 haalde de heer Del Court van Krimpen een Golden Retriever uit Engeland die voortreffelijk werk leverde als apporteur.

Na de Tweede Wereldoorlog bleken er geen exemplaren meer van deze Goldens te bestaan en nieuwe importpogingen mislukten in het begin. Het lukte Mejuffrouw S.Y. van Schelle-s’Jacob in 1947 wel. Zij haalde twee teefjes uit de befaamde Pennard-kennel naar haar Nederlandse kennel Van Staverden. Haar fokproducten hebben hun hele leven als jachtkameraad doorgebracht.